ประเภทของหลังคาโค้ง

8 สิงหาคม 2018

 

ปฏิเสธไม่ได้ในปัจจุบันการสร้างอาคารโรงงานไม่ได้มีแค่การสร้างเพื่อการใช้งานเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงความต้องการสร้างเพื่อความสวยงาม มีรูปลักษณ์โดดเด่น โดยลักษณะของหลังคาเหล็กสามารถดัดโค้งได้ ทำให้ปัจจุบันอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือโรงงานมีทางเลือกในการออกแบบมากขึ้น โดยเราสามารถจำแนกประเภทของหลังคาโค้งเพื่อการออกแบบและสั่งผลิตได้ดังนี้ (ตามภาพ)