Double-Roof Reroof

8 สิงหาคม 2018

ปัญหาของหลังคาสิ่งปลูกสร้างเก่าหรืออาคารโรงงานเก่า เราจะพบปัญหาต่างๆได้ เช่น ปัญหาน้ำรั่วซึม หรือ สภาพหลังคาดูเก่าตามการใช้งานมาอย่างยาวนาน ซึ่งถ้าเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์อาคารโรงงานให้ดูทันสมัย ดูสวยงามมากขึ้น และสามารถแก้ปัญหาการรั่วซึมได้  ไม่ได้มีแค่การรื้อเปลี่ยนเพียงอย่างเดียว โดยเราควรจะพิจารณาสภาพโดยรวมของอาคารโรงงานและประเมินความต้องการของเราเอง เพื่อให้คุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด

Repair วิธีการซ่อมแซม (เหมาะกับความเสียหายไม่มาก จุดรั่วซึมน้อย)

ส่วนใหญ่อาคารโรงงานสมัยก่อนจะนิยมใช้กระเบื้องซีเมนต์คอนกรีตเป็นวัสดุปิดหลังคาทำให้จะมีการแตกหักของตัววัสดุเอง รอยต่อมีมากเพราะ กระเบื้องประเภทนี้จะมีความยาวต่อแผ่น 1-2 เมตร ทำให้การซ่อมแซมจะเป็นแบบแผ่นต่อแผ่น การซ่อมแซมแบบนี้จะมีข้อเสียคือการขึ้นไปซ่อมจะทำให้กระเบื้องเก่าเสียหายเพิ่มคือเมื่อไปเหยียบก็อาจแตกเพิ่มอีกและสีของแผ่นเก่าและใหม่จะแตกต่างกันอย่างมาก แม้ว่าปัจจุบันจะมีสีบางประเภทที่ทำหน้าที่ปกปิดรอยรั่วซึมได้เราก็ยังต้องกังวลกับอายุการใช้งานและคุณภาพของการพ่นให้คลุม100%อยู่ดี

 

 

Double-Roof การทับซ้อนของหลังคาใหม่บนหลังคาเก่า (เหมาะกับความเสียหายมาก จุดรั่วซึมมาก การติดตั้งเร็วกว่า Reroof เพราะไม่ต้องรื้อ)

วิธีนี้จะเหมาะมากกับอาคารโรงงานที่พบรอยรั่วซึมมากและหาสาเหตุการรั่วได้ยากประกอบกับโรงงานไม่สามารถหยุดการผลิตหรือหยุดการดำเนินงานเพื่อซ่อมแซมหลังคาเก่าได้การติดตั้งจะใช้วิธีเสริมอุปกรณ์รองรับกับหลังคาเก่าและติดตั้งระบบหลังคารุ่นใหม่ทำให้สามารถแก้ปัญหาการรั่วได้ทั้งหมดแต่วิธีนี้มีข้อจำกัดคือก่อนติดตั้งเราจำเป็นต้องเช็คโครงสร้างเดิมว่าสามารถรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่าตัวของเมทัลชีทจะมีน้ำหนักต่อตารางเมตรที่เบาแต่ให้ดูส่วนอื่นที่จะติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคตด้วยเช่นระบบโซล่าเซลล์

 

 

Reroof การรื้อหลังคาเก่าและติดตั้งหลังคาใหม่ (เหมาะกับความเสียหายมาก จุดรั่วซึมมาก)

เป็นวิธีที่แก้ไขปัญหาได้ทุกจุดและเกิดความสวยงามทั้งภายนอกและภายในและไม่ต้องกังวลโครงสร้างมากเท่าไหร่เนื่องจากน้ำหนักต่อตารางเมตรของเมทัลชีทจะเบากว่ากระเบื้องอยู่แล้วแต่จะเสียค่าใช้จ่ายและเวลาสูงที่สุดเนื่องจากจะมีงานรื้อและงานติดตั้งโดยส่วนใหญ่จำเป็นต้องหยุดกิจกรรมภายในเพื่อความปลอดภัยแต่บางกรณีก็สามารถติดตั้งได้(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเรื่องระบบรองรับวัสดุตกหน้างาน) ขึ้นอยู่กับประเภทและกิจกรรมนั้นๆ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการติดตั้ง

*ไม่ว่าจะปรับปรุงโดยใช้วิธีใดก็ตาม ควรพิจารณาถึงข้อจำกัดของสถานที่นั้นๆเป็นหลักสำคัญด้วย เช่น เส้นทางที่ขนส่ง ตรอก ซอย มีความกว้างพอหรือไม่ มีพื้นที่สำหรับยกหลังคาขึ้นได้หรือไม่ เป็นต้น