Louver No.300 return บานเกล็ดระบายอากาศ รุ่น 300 รีเทิร์น

ใช้สำหรับติดตั้งเพื่อเป็นช่องระบายอากาศของอาคาร ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก จึงสามารถช่วยลดความร้อนจากภายในได้ดี โดยมีให้เลือกหลายขนาดขึ้นอยู่กับการออกแบบการใช้งานของอาคารและความสวยงาม


สินค้าที่เกี่ยวข้อง