Spandrel SP-160

ฝ้าเพดานและผนัง สแปนเดล SP-160 นิยมมากสำหรับงานฝ้าตามอาคารภายนอกเนื่องจากไม่เกิดสนิม หลังการติดตั้งเสร็จจะไม่เห็นรอยเจาะเนื่องจากเป็นระบบการติดตั้งแบบเข้าร่องลิ้นทำให้เกิดความสวยงาม คงทน และยังสามารถใช้เป็นฉากกันห้องได้อย่างสวยงามลงตัว นิยมใช้เป็นฝ้าตามปั๊มน้ำมันต่างๆทั่วประเทศ

  • ระบบ : เข้าร่องลิ้น
  • ความสูงของลอน 4 มม.
  • ความกว้างของลอน 160 มม.
  • เหมาะสำหรับฝ้าเพดานและผนัง


สินค้าที่เกี่ยวข้อง