TBR 500 BL

หลังคารุ่นนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเรื่องของการรับน้ำหนักถือเป็นที่สุดของหลังคาเหล็กระบบไร้สกรูที่สามารถรองรับปริมาณจากน้ำฝนหรือหิมะได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยความสูงของลอนหลังคาถึง 180 มิลลิเมตร นิยมใช้กับเหล็กที่มีความหนามากขึ้น เหมาะกับโกดังอาคารขนาดใหญ่ หลังคารุ่นนี้สามารถดัดโค้งและต่อแผ่นได้แต่มีข้อจำกัดในบางส่วนโปรดติดต่อปรึกษาผู้ชำนาญการติดตั้ง

  • ระบบ : ไม่ใช้สกรูบนตัวแผ่น
  • การรองรับปริมาณน้ำฝน : ดีเยี่ยม
  • ความสูงของลอนหลังคา 180 มม.
  • ความกว้างของลอนหลังคา 500 มม.
  • เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไปขึ้นอยู่กับความยาวอาคาร
  • หลังคารุ่นนี้สามารถดัดโค้งและต่อแผ่นได้ (โปรดปรึกษาผู้ชำนาญการติดตั้ง)

Thickness
(mm)
Weight Moment of Inertia
1x(cm 4/m)
Section Modulus
Zz(cm 3/m)
Kg/m Kg/m 2
0.60 3.77 7.63 202.06 31.03
0.70 4.38 8.77 235.74 38.20
0.80 5.02 10.03 267.58 41.10

ตารางแสดง ค่ารัศมีความโค้งมาตราฐาน ของลอนแต่ละรุ่น

ROOF TYPE RADIAL ROOF ARC ROOF SPRUNG ROOF
TBR-500 BL R≥0.65 m. R≤85.00 m. R≥86.00 m.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง