TBR 730 B

หลังคารูปทรงคลาสสิค เป็นรุ่นแรกๆที่ออกจำหน่ายที่ยังใช้งานได้ดี สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายทั้งหลังคาและผนัง ราคาประหยัดเนื่องจากมีหน้ากว้างหลังซ้อนทับถึง 730 มิลิเมตร รองรับปริมาณน้ำฝนได้ดี (ขึ้นอยู่กับลักษณะอาคารโปรดสอบถาม) TBR 730B มีการออกแบบร่องภายในหลังการซ้อนทับให้มีลักษณะกันน้ำเข้าได้บางส่วนกรณีเกิดฝนตกในปริมาณมากกว่าปกติ

  • ระบบ : ใช้สกรู
  • การรองรับปริมาณน้ำฝน : ดี (อยู่ในข้อจำกัดโปรดติดต่อสอบถาม)
  • ความสูงของลอนหลังคา 29 มม.
  • ความกว้างของลอนหลังคา 730 มม.
  • เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 5 องศาขึ้นไปขึ้นอยู่กับความยาวอาคาร
  • หลังคารุ่นนี้สามารถดัดโค้งคว่ำ โค้งหงาย และต่อแผ่นได้
  • รุ่นนี้สามารถปั๊มเกล็ดระบายอากาศได้

Thickness
(mm)
Weight Moment of Inertia
1x(cm 4/m)
Section Modulus
Zz(cm 3/m)
Kg/m Kg/m 2
0.40 2.87 4.00 4.66 4.04
0.50 3.59 4.91 5.81 5.05
0.60 4.30 5.90 6.97 6.06

ตารางแสดง ค่ารัศมีความโค้งมาตราฐาน ของลอนแต่ละรุ่น

ROOF TYPE RADIAL ROOF ARC ROOF SPRUNG ROOF
TBR-730 B R≥0.35 m. R≤50.00 m. R≥51.00 m.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง