TBR 760 B

หลังคารุ่นยอดนิยมที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายทั้งหลังคาและผนัง ราคาประหยัดเนื่องจากมีหน้ากว้างหลังซ้อนทับถึง 760 มิลลิเมตร รองรับปริมาณน้ำฝนได้ดี (ขึ้นอยู่กับลักษณะอาคารโปรดสอบถาม) TBR 760B มีการออกแบบร่องภายในหลังการซ้อนทับให้มีลักษณะกันน้ำเข้าได้บางส่วนกรณีเกิดฝนตกในปริมาณมากกว่าปกติ

  • ระบบ : ใช้สกรู
  • การรองรับปริมาณน้ำฝน : ดี (อยู่ในข้อจำกัดโปรดติดต่อสอบถาม)
  •  ความสูงของลอนหลังคา 24 มม.
  • ความกว้างของลอนหลังคา 760 มม.
  • เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 5 องศาขึ้นไปขึ้นอยู่กับความยาวอาคาร
  • หลังคารุ่นนี้สามารถดัดโค้งและต่อแผ่นได้
  • รุ่นนี้สามารถปั๊มเกล็ดระบายอากาศได้

Thickness
(mm)
Weight Moment of Inertia
1x(cm 4/m)
Section Modulus
Zz(cm 3/m)
Kg/m Kg/m 2
0.40 2.87 3.77 6.46 1.45
0.50 3.59 4.72 8.08 1.84
0.60 4.30 5.67 9.69 2.23

ตารางแสดง ค่ารัศมีความโค้งมาตราฐาน ของลอนแต่ละรุ่น

ROOF TYPE RADIAL ROOF ARC ROOF SPRUNG ROOF
TBR-760 B R≥0.20 m. R≤55.00 m. R≥56.00 m.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง